Bomen kappen en snoeien voor WMD in Gasselte.

Op een terrein van Waterleiding Maatschappij Drenthe in Gasselte hebben we een houtwal die grenst aan particuliere tuinen onder handen genomen. Om de overlast voor de aanwonenden zo veel mogelijk te beperken, maar toch een beeldbepalende houtwal te behouden, is er voor gekozen om ongeveer de helft van de bomen er tussenuit te kappen, en de overige bomen te snoeien.